Chính sách bảo mật

Duhoclogistics tôn trọng sự riêng tư của bạn. Tại Duhoclogistics.com, bạn quản trị có những nguyên tắc như sau:
– Duhoclogistics không yêu cầu người đọc cung cấp thông tin cá nhân trừ khi Duhoclogistics thực sự cần. (Duhoclogistics chỉ lấy thông tin khi người đọc đăng ký và liên hệ với chúng tôi.)
– Duhoclogistics đảm bảo không chia sẻ thông tin cá nhân của người đọc đến với bất cứ bên nào ngoại trừ những các bên có liên quan đến vấn đề pháp luật, hoặc dùng thông tin này bảo vệ quyền lợi của Duhoclogistics.
– Duhoclogistics không lưu trữ thông tin cá nhân của người đọc trừ khi nó thực sự cần thiết cho các sự kiện đang diễn ra.
– Cách viết bài của Duhoclogistics được cố gắng viết một cách đơn giản và rõ ràng người đọc hiểu một cách tối đa nhất.

Khách truy cập website

Tương tự hầu hết các trang web khác, Duhoclogistics sử dụng log files. Bên trong log files của Duhoclogistics chứa địa chỉ internet của người đọc (IP), loại trình duyệt người đọc sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ internet của người đọc (ISP), thời gian người đọc truy cập, và các trang web và địa chỉ giới thiệu người đọc đến website của chúng tôi.

Tất cả dữ liệu Duhoclogistics theo dõi từ bạn chỉ sử dụng để cải thiện chất lượng trên website Duhoclogistics và các khoảng mục ở trên.

Chính sách theo dõi

Duhoclogistics không chia sẻ thông tin cá nhân của người đọc như e-mails, tên và địa chỉ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Duhoclogistics sẽ không bao gửi bất thư rác nào ngoài các thư mà bạn đã đồng ý. Tất cả các thông tin cá nhân được yêu cầu từ người đọc chỉ để đảm bảo rằng bạn là con người chứ không phải bot hoặc chương trình hack nào đó.

Người đọc và các thông tin của bạn sẽ được 100% an toàn. Vì vậy, người đọc nên yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Duhoclogistics.

Cookies

Cookie là các thông tin tại website được lưu trữ trên máy tính, và trình duyệt của đọc giả truy cập website, thông tin này sẽ được cung cấp lại cho Duhoclogistics đó mỗi khi đọc giả trở lại trang Duhoclogistics. Duhoclogistics sử dụng cookie để xác định nhu cầu sử dụng và sở thích truy cập của đọc giả về trang web Duhoclogistics. Nếu đọc giả không muốn có cookies đặt trên máy tính của mình thì bạn nên thiết lập trình duyệt sao cho nó từ chối cookie trước khi sử dụng trang Duhoclogistics, một số tính năng của trang web có thể không hoạt động tốt nếu như không có cookie..

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang Duhoclogistics được chuyển giao cho người sử dụng bởi các đối tác xuất bản quảng cáo, những bên này có thể thiết lập các cookie riêng của họ. Những cookie này cho phép các máy chủ quảng cáo để nhận ra máy tính của người đọc mỗi khi người đọc gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Logistics4vn.com không cho phép bạn dừng hoặc từ chối các tập tin cookie được sử dụng bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi sử dụng các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Quảng cáo là cách duy nhất mà Logistics4vn.com có thể được duy trì và phát triển. Nếu bạn đang vô hiệu hóa các tập tin cookie của các đối tác quảng cáo của chúng tôi nó sẽ làm chúng tôi thiếu hụt về tài chính. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bất kỳ hành động tắt các cookie nào từ các nhà quảng cáo.