Chương trình liên kết quốc tế đạt chuẩn kiểm định ABET – Hoa Kỳ do Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và trường Đại học Bang Arkansas thực hiện

0
532

ABET là Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ (Accreditation Board for Engineering and Technology) là một tổ chức kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo có uy tín trong cộng đồng quốc tế. Tham gia quá trình kiểm định của ABET sẽ mang lại các lợi ích trực tiếp sau:
– Sự đánh giá ngoài, cần thiết để quản lý chất lượng của một chương trình đào tạo.
– Cơ hội và động lực để thực hiện các cải cách cho một chương trình đào tạo.
– Giấy thông hành để những người tốt nghiệp một chương trình đào tạo tham gia vào thị trường nhân lực toàn cầu.

ABET là tổ chức của Mỹ có uy tín trên thế giới, chuyên kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo khối kỹ thuật (Engineering), công nghệ (Technology). Hiện nay, ABET đã kiểm định hơn 3100 chương trình trên 600 trường đại học, cao đẳng trên thế giới.

Các chương trình được ABET kiểm định là các chương trình về kỹ thuật, công nghệ, điện toán, hoặc khoa học ứng dụng, tương ứng do EAC, TAC, CAC, hoặc ASAC thực hiện. Với EAC các tên chương trình phải có từ  “engineering”, còn với TAC là từ “technology” như là danh từ ở cuối tên, ưu tiên là “engineering technology”. Một chương trình có thể phải được kiểm định bởi hai ủy ban khác nhau nếu tên của nó có chứa các từ hàm ý  thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Ví dụ chương trình “Bachelor of Engineering in Computer Science” phải được cả CAC và EAC kiểm định.

Tại Việt Nam tính đến cuối năm 2014, chỉ có 2 chương trình (khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính) của ĐH Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh được kiểm định đạt chuẩn này. Chương trình Liên kết đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM với trường ĐH Bang Arkansas Hoa Kỳ các ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật Cơ khíKỹ thuật Điện đạt chuẩn kiểm định ABET – Hoa Kỳ.

Tuyển sinh và truyền thông IEC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here