Chương trình Tiếng Anh

Học viên chưa có chứng chỉ IELTS 6.5/duolingo 110 ghi danh trước và sẽ được bổ sung chứng chỉ đến tháng 9 trước khi nhập học. Học viên có nguyện vọng học chương trình Tiếng Anh/ôn luyện Duolingo sẽ được Viện IEC thiết kế riêng cho từng học viên theo năng lực Tiếng Anh thực tế. 

Chi tiết liên hệ: 0906681588 – Viện IEC