Giảng viên giảng dạy

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa
Trưởng BM Quản trị Logistics và VTĐPT Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

PGS.TS Nguyễn Minh Đức
Chủ tịch Hồi đồng Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Văn Hiến

PGS.TS Phạm Hữu Đức
Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM

TS. Nguyễn Cảnh Lam
Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thuyền trưởng, TS. Nguyễn Phước Quý Phong
Giám đốc Trung tâm Nhân lực và Huấn luyện Hàng hải