Giảng viên giảng dạy

PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa – Giảng viên chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế

PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa giảng dạy tại Trường từ năm 1998. Cô là Trưởng BM Quản trị Logistics và VTĐPT của Trường, là giảng viên chủ chốt chương trình. Năm 2017, cô được Bộ Nội vụ bổ nhiệm Giảng viên cao cấp – chức danh nghề nghiệp cao nhất trong ngạch giảng viên