Học phí – Học bổng

Học phí, Học bổng
+ Học phí chuyên ngành: 190 triệu đồng (chuyên ngành)
+ Học bổng 95 triệu cho học viên đạt IELTS 7.0 trở lên
+ Học bổng dành cho Thủ khóa/Á khoa các ngành của các Trường đại học, học bổng 100 triệu đồng (ielts 6.0 trở lên và ko có kỹ năng dưới 5.5)
+ Học bổng: 20 triệu đồng cho học viên ghi danh trước 31/7
+ Ưu đãi học phí: 10 triệu cho ứng viên ghi danh theo nhóm 3 người

Ghi chú: Học viên nhận một loại học bổng/ưu đãi có giá trị lớn nhất
+ Các ứng viên chưa đạt IELTS 6.0 học bổ sung Tiếng Anh: Học phí tăng cường Tiếng Anh 15.3, 30.15, 45 triệu cho các lớp 3, 6, 9 tháng phụ thuộc vào năng lực Tiếng Anh thực tế của từng học viên.