Nội dung hấp dẫn trong chương trình Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế

0
761

Hơn 90% hàng hóa của thế giới được vận chuyển bằng đường biển, biến Logistics và Vận tải quốc tế trở thành một phần quan trọng của thương mại thế giới. Chương trình thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế của Đại học Solent Vương quốc Anh sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và kiến thức chính, cần thiết để tiếp cận vào ngành công nghiệp thú vị toàn cầu này.

Các nhà quản lý vận tải hiện nay cần hiểu mọi khía cạnh của quản lý chuỗi cung ứng quốc tế. Khi ngành vận tải phát triển hướng đến cách tiếp cận Logistics tích hợp, đa phương, đa phương pháp, các kiến thức ngày càng trở nên quan trọng.

Chương trình thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế thách thức trí tuệ của Solent được thiết kế để trang bị cho các bạn những kỹ năng và kiến thức được các nhà tuyển dụng tìm kiếm trong ngành năng động này. Mô-đun được nghiên cứu trong khóa học nhằm giúp học viên phát triển sự hiểu biết chi tiết về các hoạt động và chiến lược vận chuyển như một chế độ vận chuyển đơn lẻ trong bối cảnh Logistics đa phương tiện quốc tế.

Chia sẻ của học viên đã tốt nghiệp chương trình

Khóa học này dẫn đến điều gì?

Với sự phối hợp giữa các kỹ năng lý thuyết và thực tiễn, các học viên tốt nghiệp của chúng tôi được trang bị tốt cho sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh hàng hải, Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, hoặc ở Anh hoặc quốc tế. Có nhiều cơ hội học tập có sẵn thông qua chương trình Tiến sĩ đang phát triển trong trường.

Khóa học này dành cho ai?

Bằng thạc sĩ này phù hợp với các chuyên gia hàng hải, logistics muốn tiến triển sự nghiệp vận tải và logistics hoặc cho những người có nền trong lĩnh vực kinh doanh đang tìm cách chuyển sang các ngành vận tải toàn cầu hoặc logistics.

Các môn học trong chương trình thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế

1. Quản lý hàng hải: Môn học này mở rộng các đối tượng bổ sung của Quản lý Chiến lược và Kinh tế trong bối cảnh các tổ chức hàng hải, logistics và môi trường thị trường rộng lớn.

2. Luật hàng hải quốc tế: Môn học này tạo cơ hội cho học viên đánh giá nghiêm túc sự phát triển, mục tiêu và ứng dụng của Luật Hàng hải Quốc tế.

3. Hoạt động hàng hải và vận chuyển: Môn học này hướng đến việc cung cấp một chương trình nghiên cứu chuyên sâu cao để đánh giá các yêu cầu cụ thể đối với các tàu khác nhau và các yếu tố ảnh hưởng đến các tuyến đường thương mại và thúc đẩy thị trường.

4. Kinh tế Thương mại Quốc tế và Vận chuyển: Môn học này giữ chìa khóa cho các nghiên cứu về quản lý hàng hải quốc tế.

5. Phương pháp Nghiên cứu và Đề xuất: Môn học mang đến cơ hội phát triển và thực hiện nghiên cứu được áp dụng cho một khu vực có liên quan đến chương trình học tập và trong một lĩnh vực thú vị cá nhân cho học viên và cũng có liên quan đến sự nghiệp tương lai của học viên.

6. Quản lý chuỗi cung ứng: Môn học này tập trung vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới logistics, vai trò của ngành vận chuyển trong mạng lưới này.

7. Quản lý rủi ro: Môn học này hướng đến việc cung cấp cho học viên hiểu biết thực tiễn về mục tiêu và các nguyên tắc đánh giá rủi ro và hướng dẫn quá trình quản lý rủi ro.

8. Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ: Các chuyên gia hàng hải cần có kỹ năng nhận diện và phân tích các vấn đề để dẫn dắt những thay đổi trong chính sách hoặc thực tiễn. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng này bằng cách xác định, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu trong đề tài bạn chọn, phân tích và phát triển các ý tưởng mới.


Chi tiết khóa học liên hệ tư vấn:
Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
Hotline: 0906681588
Fanpage: https://www.facebook.com/MSc.Logistics.VienIEC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here