Home Blog Page 2

Đấu tranh phòng vệ thương mại: Chủ động, hiệu quả vì lợi ích của doanh nghiệp

0

Nền kinh tế Việt Nam đang tham gia sâu hơn vào trao đổi thương mại toàn cầu, vì vậy, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những vụ việc PVTM đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Là cơ quan đại diện cho Chính phủ xử lý các vụ việc liên quan đến PVTM, Bộ Công Thương, trong đó nòng cốt là Cục PVTM đã triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ công tác quản lý nhà nước nhằm ứng phó và chống lẩn tránh biện pháp PVTM để bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp.

Gia tăng áp lực

Hiện nay, song song với xu hướng tự do hóa thương mại vẫn có sự tồn tại và phát triển của xu thế áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số các biện pháp hạn chế thương mại được các quốc gia áp dụng, các biện pháp PVTM và chống lẩn tránh biện pháp PVTM đang được sử dụng ngày càng phổ biến do đây là những biện pháp được thừa nhận là các công cụ chính sách phù hợp để bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước.

Thời gian qua, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã giúp Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt mốc 300 tỷ USD vào năm 2015 và vượt mốc 500 tỷ USD vào năm 2019. Với những kết quả đạt được, nền kinh tế Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu hơn vào trao đổi thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, sự va chạm với lợi ích của các ngành sản xuất trong nước của các thị trường nhập khẩu là không thể tránh khỏi. Vì vậy, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những vụ việc PVTM đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam với tính chất phức tạp gia tăng.

Đặc biệt, Việt Nam hiện có trao đổi thương mại lớn với hai nền kinh tế lớn là Trung Quốc và Mỹ, nên là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại của hai quốc gia này, trong đó có những nguy cơ về gian lận để lẩn tránh các biện pháp hạn chế thương mại mà Trung Quốc và Mỹ đang áp dụng với hàng hóa của nhau. Ngoài ra, sự bế tắc của WTO trong đó có cơ chế giải quyết tranh chấp, cùng với xu hướng gia tăng đầu tư nước ngoài từ các nền kinh tế trong khu vực có định hướng xuất khẩu vào Việt Nam khiến Việt Nam ngày càng thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ việc điều tra PVTM và lẩn tránh biện pháp PVTM.

Theo Cục PVTM, Bộ Công Thương, gần đây, các biện pháp PVTM được sử dụng nhiều hơn trong thương mại quốc tế. Sau khi biện pháp PVTM được áp dụng, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là đối tượng của biện pháp có khả năng tìm cách sử dụng xuất xứ của một nước thứ ba để tiếp tục xuất khẩu hàng hóa vào thị trường của nước nhập khẩu đang áp dụng biện pháp PVTM. Các hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM như vậy có thể dưới hình thức chuyển tải, khai sai hải quan, các phương thức gian lận hải quan khác hoặc có chuyển đổi không đáng kể tại nước thứ ba.

Trong giai đoạn 2000 – 2016, đã có 15 vụ việc điều tra lẩn tránh thuế PVTM với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trung bình 1 vụ/năm. Tuy nhiên, trong các năm 2017 – quý I/2020, đã có thêm 7 vụ việc mới được khởi xướng điều tra, trung bình mỗi năm đã có 2 vụ việc được tiến hành khởi xướng điều tra. Dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng khi Việt Nam do đã có những dấu hiệu về dịch chuyển đầu tư cũng như phạm vi, số lượng sản phẩm bị áp dụng biện pháp PVTM hiện nay đang gia tăng.

Hiệu quả từ “lấy phòng ngừa làm chính”

Ngay từ đầu năm 2019, trước khả năng gian lận xuất xứ và lẩn tránh biện pháp PVTM có những diễn biến phức tạp, là cơ quan đại diện cho Chính phủ xử lý các vụ việc liên quan đến PVTM, Bộ Công Thương, trong đó nòng cốt là Cục PVTMđơn vị thực hiện chức năng nhà nước về công tác PVTM của Bộ đã nghiên cứu và tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 4/7/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ”.

Đề án 824 đặt ra 3 yêu cầu lớn cho các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương. Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các cam kết trong khuôn khổ WTO và các FTA. Hai là, ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ để hưởng ưu đãi bất hợp pháp hoặc để lẩn tránh biện pháp PVTM của nước ngoài, giúp phát triển bền vững hoạt động xuất khẩu. Ba là, bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế, trong đó có quyền và lợi ích của các doanh nghiệp chân chính của Việt Nam.

Bộ Công Thương cũng đã tham mưu và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Theo đó, Quyết định 824 và Nghị quyết 119 đã đề ra những giải pháp cụ thể, đồng bộ để Bộ Công Thương cùng với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện nhằm đấu tranh chống lại các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp PVTM.

Trên cơ sở Quyết định 824 và Nghị quyết 119, Bộ Công Thương đang tiếp tục triển khai thực hiện những giải pháp, như: Có cơ chế thường xuyên theo dõi và cập nhật danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm lẩn tránh biện pháp PVTM để thông báo cho các bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Rà soát lại các quy định liên quan đến chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Trong đó, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất Hoa Kỳ và Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các trường hợp nghi ngờ gian lận xuất xứ cũng đã được Cục PVTM chú trọng, đẩy mạnh. Qua nghiên cứu, tham mưu của Cục PVTM, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại về xuất xứ, đặc biệt là đối với các mặt hàng thuộc nhóm có nguy cơ cao.Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền ở nước nhập khẩu để trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống gian lận xuất xứ nhằm nâng cao nhận thức và sự tự giác tuân thủ của các doanh nghiệp;nghiên cứu một số phương án, cơ chế khai báo xuất khẩu tự nguyện để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp.

Với các biện pháp được triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ, công tác quản lý nhà nước nhằm chống lẩn tránh biện pháp PVTM, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa đã được đẩy mạnh. Nhờ đó, lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu chân chính đã được bảo vệ.Đặc biệt, thông qua việc theo dõi, phát hiện sớm những mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm lẩn tránh biện pháp PVTM kết hợp với tăng cường thanh tra, kiểm tra các trường hợp nghi ngờ gian lận xuất xứ, các cơ quan chức năng đã phát hiện được một số hành vi vi phạm và thực hiện xử lý theo quy định.

Trong các vụ việc nước ngoài điều tra chống lẩn tránh biện pháp PVTM, Cục PVTM luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp để trao đổi, phối hợp với các cơ quan điều tra qua đó quyền lợi và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn được đảm bảo.Cục PVTM cũng đã có nhiều hoạt động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở nước nhập khẩu để trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Đặc biệt,xác định phương châm “lấy phòng ngừa làm chính” đối với vấn đề chống lẩn tránh biện pháp PVTM, Cục PVTM đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống gian lận xuất xứ nâng cao nhận thức phòng ngừa và sự tự giác tuân thủ của các doanh nghiệp.

Bối cảnh thế giới tiếp tục có những diễn biến khó lường, các biện pháp PVTM sẽ tiếp tục gia tăng cả về số lượng cũng như mức độ phức tạp. Trong khi đó, PVTM vẫn còn là một vấn đề mới, đa số doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước chưa có sự hiểu biết sâu; nguồn lực của doanh nghiệp và nhà nước còn hạn chế nên chưa thể phân bổ một cách phù hợp cho công tác PVTM. Thách thức lớn hơn, khi các nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, ngành sản xuất trong nước của Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia đều gặp khó khăn; xu hướng bảo hộ của các nước ngày càng gia tăng và phức tạp.

Trước tình hình đó, Cục PVTM sẽ tiếp tục tăng cường công tác cảnh báo sớm các vụ kiện PVTM của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp PVTM, chống bán phá giá; theo dõi và nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp PVTM, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng lẩn tránh các biện pháp này; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PVTM của Việt Nam cũng như của WTO và một số nước trên thế giới để nâng cao nhận thức và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc sử dụng công cụ PVTM và ứng phó với các vụ kiện PVTM của nước ngoài; lên kế hoạch xây dựng Đề án nâng cao năng lực PVTM trong bối cảnh tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới; đẩy mạnh xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, địa phương để xử lý các vụ việc điều tra PVTM của nước ngoài.

Nguồn: Báo Công thương điện tử

CEO Abivin vinh dự nhận giải thưởng Doanh nhân Khởi nghiệp Đông Nam Á

0

(VLR) Ngày 16/9, ông Phạm Nam Long – CEO/Founder của Abivin vinh dự nhận giải thưởng Doanh nhân Khởi nghiệp Đông Nam Á. Đây là giải thưởng thường niên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tri thức Thế giới nhằm vinh danh những doanh nhân có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tri thức Thế giới (World Knowledge Forum – WKF) diễn ra từ ngày 16/9/2020 đến 18/9/2020 tại Seoul – Hàn Quốc, giải thưởng Doanh nhân Khởi nghiệp Đông Nam Á (ASEAN Entrepreneur Award) xướng tên Phạm Nam Long – CEO/Founder của Abivin. Với nỗ lực giúp doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN cắt giảm chi phí logistics để nâng cao lợi thế cạnh tranh, ông Long cùng Abivin đã ứng dụng những thuật toán tối ưu để thay đổi hoạt động logistics truyền thống cho các doanh nghiệp.

Ông Phạm Nam Long vinh dự nhận giải thưởng Doanh nhân Khởi nghiệp Đông Nam Á. Đây là giải thưởng thường niên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tri thức Thế giới nhằm vinh danh những doanh nhân có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khu vực Đông Nam Á.

Trong 4 năm vừa qua, những doanh nhân Việt Nam đã vinh dự nhận được giải thưởng danh giá này bao gồm bà Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air, ông Lê Văn Kiểm – Chủ tịch Công ty Golf Long Thành, và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Ngân hàng SeABank.

Cũng tại Diễn đàn Tri thức Thế giới 2020, ngày 18/09, ông Phạm Nam Long sẽ có bài phát biểu với chủ đề “Giải pháp tối ưu và số hóa Chuỗi cung ứng toàn diện cho Doanh nghiệp Đông Nam Á”. Nội dung bài phát biểu sẽ nhấn mạnh vào những lý do vĩ mô và vi mô khiến chi phí Logistics ở Đông Nam Á luôn nằm ở mức cao trên thế giới, và đưa ra giải pháp cắt giảm chi phí dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN.

Diễn đàn cũng có sự góp mặt của các diễn giả có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của các nền kinh tế toàn cầu như Cựu Thủ tướng Anh Theresa May, ông chủ Tập đoàn Alibaba Jack Ma, Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon, Cựu Thủ tướng Ý Enrico Letta,…

Về Abivin

Abivin là doanh nghiệp được thành lập với sứ mệnh sử dụng thuật toán tối ưu để cắt giảm chi phí Logistics cho các doanh nghiệp Việt Nam và Đông Nam Á. Abivin là startup được giải nhất Techfest 2018, giải nhất startup về Logistics và Chuỗi Cung Ứng khu vực Đông Nam Á ở Rice Bowl Awards 2018, và là nhà Vô địch Startup World Cup 2019 tổ chức tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ.

Abivin đã và đang giúp các tập đoàn đầu ngành như Tân Cảng Sài Gòn (SNP), Coteccons, Habeco, Kospa Logistics cùng nhiều doanh nghiệp đa quốc gia trong khu vực ASEAN khác tiết kiệm chi phí logistics, tăng năng suất giao hàng, số hóa quy trình vận tải và nâng cao hiệu quả quản lý logistics.

Về Diễn đàn Tri thức thế giới

Sự kiện Diễn đàn Tri thức Thế giới (World Knowledge Forum – WKF) ra đời từ năm 2000, là diễn đàn phi lợi nhuận lớn bậc nhất Châu Á, được tổ chức nhằm “đưa các nhà lãnh đạo trên thế giới xích lại gần nhau và cùng chia sẻ về tầm quan trọng của tri thức trong một thế giới không ngừng biến đổi”.

Các diễn giả đã từng phát biểu tại diễn đàn này đến từ 70 quốc gia trên thế giới, đều là những người có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội toàn cầu như Tổng thống Mỹ George W. Bush, Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen, Ông chủ Tập đoàn Alibaba Jack Ma, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Wang Jia Rui,…

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, diễn đàn sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc kết hợp hình thức trực tuyến.

Nguồn: Vietnam Logistics Review

http://vlr.vn/doanh-nhan/ceo-abivin-vinh-du-nhan-giai-thuong-doanh-nhan-khoi-nghiep-dong-nam-a-6580.vlr

Xuất siêu kỷ lục với 13,5 tỷ USD

0

Thành tích xuất siêu gần 13,5 tỷ USD là một điểm cộng bởi từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn. Xuất siêu cũng mang lại những tác động tích cực nhiều mặt về kinh tế vĩ mô. Dự trữ ngoại hối ổn định đã góp phần ổn định tỷ giá, tạo niềm tin thị trường cho doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Đặc biệt, trong điều kiện tích lũy tài sản và tiêu dùng cuối cùng ở trong nước còn yếu so với sản xuất như hiện nay thì việc tăng xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu sẽ có tác động kích cung, tức kích thích sản xuất trong nước.

Theo con số của Tổng cục Hải quan công bố chiều 14/9, trong tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 50,4 tỷ USD, trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 27,7 tỷ USD, tăng 11,4% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 22,7 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước.

Với sự khởi sắc trong tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 336,92 tỷ USD; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 175,36 tỷ USD, tăng 2,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 161,9 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ 2019.

Để hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, mới đây, Bộ Công Thương đã công bố Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019. Danh sách được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Từ nay đến cuối năm, để duy trì những kết quả đạt được, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc, tổng hợp Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, triển khai các Kế hoạch này. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, phương án cam kết cắt giảm/xóa bỏ thuế nhập khẩu hàng hóa và các cam kết về tiếp cận thị trường của Hiệp định EVFTA để nâng cao sự hiểu biết của người dân và doanh nghiệp về các cam kết của Hiệp định.

Ngoài ra, triển khai xây dựng Kế hoạch hoạt động Xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025 góp phần phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do với mục tiêu rà soát, chọn lọc một số ngành hàng cùng các mặt hàng có tiềm năng, còn dư địa phát triển tại thị trường các nước đối tác đã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam. Tăng cường triển khai các hình thức xúc tiến thương mại áp dụng các công cụ trực tuyến để duy trì thị trường, quan hệ với các đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng tìm được bạn hàng cho những mặt hàng nông sản thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, sản phẩm phục vụ phòng chống dịch.

Nguồn: Báo Công thương

Phòng chống COVID-19: “Không để đứt gãy kinh tế – xã hội!”

0

Thoát tăng trưởng âm

Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2020 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản nước ta 6 tháng đầu năm 2020 tăng thấp so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 0,83%, chỉ cao hơn mức tăng trưởng âm 0,78% của 6 tháng đầu năm 2016 trong giai đoạn 2011 – 2020, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; Ngành lâm nghiệp tăng 2,15% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,01 điểm phần trăm; Ngành thủy sản tăng 2,37%, chỉ cao hơn mức tăng 2,34% của 6 tháng đầu năm 2013 và 1,25% của 6 tháng đầu năm 2016 trong giai đoạn 2011 – 2020, đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

Riêng ngành công nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, đạt mức tăng 2,71% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ các năm 2011 – 2020, đóng góp 0,93 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,96%, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011 – 2020, đóng góp 1,1 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 4,5%, cao hơn mức tăng 0,11% và 2,41% của 6 tháng đầu năm 2011 và 2012 trong giai đoạn 2011 – 2020, đóng góp 0,28 điểm phần trăm…

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Khu vực dịch vụ trong 6 tháng đạt mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 2011 – 2020. Trong khu vực dịch vụ, bán buôn và bán lẻ tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, là ngành đóng góp lớn nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế với 0,46 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,78%, đóng góp 0,32 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi giảm 3%, làm giảm 0,1 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 20,7%, làm giảm 0,95 điểm phần trăm…

Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB), trong tháng 7/2020, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hồi phục, với sản lượng chế tạo chế biến và doanh số bán lẻ trong nước tăng lần lượt 2,1% và 4,6% (so cùng kỳ năm trước), nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm 2019.

Điều đó cho thấy, nền kinh tế Việt Nam thoát tăng trưởng âm, nhưng chưa thực sự phục hồi lại ở mức như trước khi có khủng hoảng. Thách thức lớn của Việt Nam hiện nay là phải tìm ra những động lực tăng trưởng mới để củng cố quá trình hồi phục. Động lực tăng trưởng truyền thống của quốc gia – sức cầu từ nước ngoài và tiêu dùng trong nước khó có thể sớm quay lại như trước khủng hoảng, vì vẫn còn nhiều yếu tố bất định cả trong nước và bên ngoài.

Chống dịch và đẩy nhanh hồi phục kinh tế – xã hội

Ngoài ra, tuy bị tác động của thiên tai, dịch bệnh nhưng sản xuất nông nghiệp nước ta vẫn phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực, là bệ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 tiếp tục xu hướng tăng mạnh trở lại nhờ các chính sách kích thích tiêu dùng và du lịch nội địa. Tính chung 7 tháng bằng 99,6% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 3,6%. Đặc biệt, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công tăng kỷ lục trong tháng 7; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt gần 194,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,26% kế hoạch giao đầu năm (cùng kỳ đạt 32,27%). Tốc độ giải ngân tháng sau cao hơn tháng trước. Đầu tư FDI và đầu tư tư nhân khá tích cực, trong đó, đăng ký vốn FDI mới 7 tháng tăng 14,4%, giải ngân trên 10,1 tỷ USD; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 03/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, mặc dù đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đất nước, nhưng tình hình phát triển kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2020 tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, đáng kể nhất là duy trì ổn định được nền tảng kinh tế vĩ mô; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm dần; mặt bằng lãi suất giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 145,8 tỷ USD, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ, trong đó điểm sáng là khu vực kinh tế trong nước tăng cao 13,5%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 139,3 tỷ USD, giảm 2,9%; xuất siêu 6,5 tỷ USD.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành cần tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch, nhưng đồng thời tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát; không vì kiềm chế lây lan dịch bệnh mà “ngăn sông, cấm chợ”, không để đứt gãy nền kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, phải nỗ lực thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang, coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020. Đặc biệt là phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ, triển khai có kết quả các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 đã đề ra tại Chỉ thị số 11, Nghị định số 41, Nghị quyết số 42 và số 84…

Việt Nam sẽ là quốc gia có tăng trưởng đứng thứ 5 trên thế giới trong năm 2020. Tuy nhiên, những dự báo trên còn chịu nhiều bất định và rất có khả năng đòi hỏi Chính phủ phải thay đổi cách thức điều hành chính sách tài khóa để hỗ trợ hiệu quả cho quá trình khôi phục kinh tế.

Bà Stefanie Stallmeister – Quyền Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam

Nguồn: Vietnam Logistics Review

Hàng không ồ ạt công bố mở lại đường bay quốc tế

0

Hàng loạt đường bay quốc tế được tái khởi động

Ngày 17/9, Vietjet đã công bố khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và đi lại an toàn của hành khách.

Lãnh đạo hãng này cho biết trong bối cảnh dịch bệnh trong nước và tại một số quốc gia đang được kiểm soát tốt, bầu trời giữa Việt Nam và các nước được kết nối trở lại, Vietjet khẩn trương mở lại mạng bay quốc tế đến Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ ngày 29/09. Trước mắt, mỗi tuần Vietjet sẽ khai thác một chuyến bay từ TP.HCM đi Tokyo (Nhật Bản) và một chuyến bay TP.HCM -Seoul (Incheon, Hàn Quốc). Tại Hà Nội, hãng này cũng cho biết sẽ khai thác trở lại đường bay Hà Nội – Đài Bắc (Đào Viên, Đài Loan) với tần suất 1 chuyến/tuần.

Cùng đó, Vietjet vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa đồng bào trên khắp thế giới trở về nước cũng như chuyên chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, hãng hàng không Bamboo Airways cũng công bố nối lại đường bay Hà Nội – Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc) từ 29/9/2020 với tần suất 1 chuyến/tuần. Đường bay Hà Nội – Seoul (Hàn Quốc) dự kiến sẽ được khôi phục từ 7/10/2020 với tần suất 01 chuyến/tuần bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Tần suất khai thác chung sẽ được từng bước tăng dần theo nhu cầu của thị trường. Các chuyến bay chở khách chiều ngược lại về Việt Nam sẽ được thực hiện sau khi có phê duyệt chính thức của các nhà chức trách.

Đối với các đường bay mới tới Nhật Bản, Bamboo Airways dự kiến đưa vào khai thác đường bay TP. HCM – Tokyo (Sân bay Narita) từ 1/11/2020, đường bay Hà Nội – Tokyo (Sân bay Narita) từ tháng 12/2020.

Ngoài ra, Bamboo Airway còn khẳng định sẽ mở các đường bay Hải Phòng – Singapore, Hà Nội/TP. HCM – Melbourne trong quý IV/2020; Mở đường bay Hà Nội/TP. HCM – London, Hà Nội/TP. HCM – Munich/Frankfurt trong quý I/2021 ngay khi các nhà chức trách công bố phương án khai thác các tuyến bay quốc tế.

Phía Vietnam Airlines, lãnh đạo hãng này khẳng định chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên mà hãng này khai thác trở lại sẽ là chuyến bay một chiều từ Việt Nam đi Nhật Bản nhằm phục vụ nhu cầu của hành khách từ Việt Nam đến Nhật Bản lao động, học tập và sinh sống. Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được Vietnam Airlines cùng các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nghiêm ngặt.

Cụ thể, trong tháng 9, các chuyến bay từ Hà Nội đi sân bay Narita (Tokyo) khởi hành lúc 23h45 các ngày 18/9, 25/9, 30/9; từ Tp Hồ Chí Minh đi Narita khởi hành lúc 00:00 ngày 30/9. Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787, một trong những dòng tàu bay thân rộng lớn nhất, hiện đại nhất của Vietnam Airlines hiện nay.

Khách hàng đã có thể mua vé máy bay đi Nhật Bản trên website, ứng dụng di động Vietnam Airlines và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc. Mức giá đã bao gồm thuế, phí là từ 10.194.000 đồng/chiều (giá vé có thể thay đổi tại thời điểm mua tùy theo tình trạng chỗ trên chuyến bay và biến động tỷ giá).

Trước đó, từ tháng 6/2020, Vietnam Airlines đã khai thác một số chuyến bay một chiều từ Hà Nội, TP.HCM đến Seoul (Hàn Quốc) và đến Frankfurt (Đức). Việc phục hồi các chuyến bay thường lệ đi quốc tế là tín hiệu khởi sắc cho Vietnam Airlines cũng như hàng không Việt Nam khi nhiều quốc gia, khu vực đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra giấy xác nhận âm tính với Covid-19

Liên quan đến việc mở lại các đường bay quốc tế, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không VN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan – Trung Quốc, Campuchia, Lào (bao gồm các hãng hàng không) về đối tượng được nhập cảnh, quy trình nhập cảnh và những điều kiện của Việt Nam đối với người muốn nhập cảnh trước khi lên máy bay (kiểm tra thân nhiệt, cài đặt ứng dụng NCOVI và khai báo y tế, giấy xác nhận RT-PCR âm tính với Covid-19).

Trên cơ sở văn bản tổng hợp các hướng dẫn, yêu cầu về y tế của Bộ Y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam, Cục Hàng không VN có trách nhiệm thông báo về yêu cầu của Việt Nam đối với hãng hàng không và hành khách trên các chuyến bay này.

Theo đó, hãng hàng không chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh và địa điểm lưu trú cụ thể tại Việt Nam.

Khi bán vé, hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra giấy xác nhận âm tính với Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp. Hãng hàng không phải gửi Cảng vụ hàng không danh sách hành khách dự kiến thực hiện chuyến bay 12 giờ trước giờ khởi hành theo phép bay và danh sách chi tiết hành khách chuyến bay 30 phút trước giờ khởi hành thực tế của chuyến bay.

Đối tượng được nhập cảnh, quy trình nhập cảnh và những điều kiện của Việt Nam đối với người muốn nhập cảnh trước khi lên máy bay (kiểm tra thân nhiệt, cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI), giấy xác nhận RT-PCR âm tính với Covid-19 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này).

Cục Hàng không cũng cần yêu cầu hãng hàng không, trong trường hợp vận chuyển hành khách quá cảnh từ quốc gia thứ ba, bố trí khoang riêng biệt cho các đối tượng quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam, không ngồi cùng các đối tượng nhập cảnh từ 6 địa bàn: Trung Quốc (Quảng Châu), Nhật Bản (Tokyo), Hàn Quốc (Seoul), Đài Loan, Trung Quốc (Taipei), Campuchia (Phnom Penh), Lào (Vientiane). Áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Nguồn: Báo giao thông

Trung Quốc thông báo nối lại đàm phán COC với ASEAN

0

Theo thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines, cuộc họp nhóm công tác về COC đã được nối lại thông qua một hội nghị trực tuyến ngày 3-9. Thông cáo nhấn mạnh cả ASEAN và Trung Quốc “đang cố gắng bù đắp thời gian đã mất” vì đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Philippines, ông Teodoro Locsin Jr., hôm 15-9 cam kết sẽ hoàn tất việc đọc lần 2 dự thảo COC và khởi động lần đọc thứ 3 trước khi chuyển giao vai trò điều phối viên Quan hệ đối thoại ASEAN – Trung Quốc cho Myanmar vào năm tới.

Trong một động thái mà Đài CNN Philippines cho là nhắm vào Mỹ, Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines đã kêu gọi các nước ASEAN “chống lại sự can thiệp từ bên ngoài”. Các quan chức Trung Quốc trước đây cáo buộc Mỹ gây rối nhằm chia rẽ các quốc gia ASEAN và Trung Quốc.

“Một số quốc gia bên ngoài khu vực có ý định can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông và quá trình tham vấn COC để phục vụ chương trình nghị sự địa chính trị của riêng mình. Chống lại sự can thiệp đó là rất quan trọng để thúc đẩy các cuộc tham vấn COC trong tương lai”, thông cáo có đoạn nêu rõ.

Dù tiếp tục bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông và quân sự hóa các thực thể đã chiếm đóng, Trung Quốc nhấn mạnh trong thông cáo luôn “chân thành và quyết tâm hoàn tất đàm phán COC trong thời gian sớm nhất”.

Chính quyền Mỹ trước đó đã chỉ trích các cuộc tập trận của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp cùng các hành động “cưỡng ép, đe dọa” nước khác trong khu vực. Washington nhiều lần kêu gọi ASEAN nên đặt câu hỏi về mức độ chân thành của Bắc Kinh sau các động thái trên biển.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đặt mục tiêu sẽ hoàn tất COC trong vòng 3 năm, một phát ngôn khiến giới phân tích lo lắng COC sẽ thiếu tính ràng buộc pháp lý như Tuyên bố ứng xử các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002.

Theo CNN Philippines, đã có lúc các bế tắc trong đàm phán COC xuất phát từ phía Trung Quốc. Hồi tháng 9-2019, Philippines thông báo một bản dự thảo COC chỉ đạt được sau khi Bắc Kinh “bớt quyết tâm theo đuổi các điều khoản gây tranh cãi”.

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ngoại giao ASEAN – Trung Quốc diễn ra hôm 9-9 vừa qua đã hoan nghênh những tiến bộ tích cực đạt được trong quá trình tham vấn COC. Mặc dù nhất trí đẩy nhanh quá trình đàm phán, các nước ASEAN nhấn mạnh các quy tắc trong COC phải mang tính hiệu quả và thực chất.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Khai giảng Tháng 10/2020 – Tuyển sinh Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế

0

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM là trường công lập trực thuộc  Bộ giao thông vận tải, đào tạo đa ngành, trọng điểm khu vực phía nam về giao thông vận tải. Trường là đơn vị đầu tiên đào tạo ngành Logistics được cộng đồng các doanh nghiệp logistics đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM là trường duy nhất tại Việt Nam hợp tác với Trường Đại học Solent Vương Quốc Anh đào tạo thạc sĩ ngành Logistics và Vận tải quốc tế.

Trường ĐH Solent Anh Quốc thành lập năm 1984 tại Southampto, Hampshire, với quy mô hơn 16.000 sinh viên, 1.000 du học sinh. Đại học Solent đào tạo đa ngành, được xem là trung tâm nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu khu vực phía nam Anh Quốc trong giáo dục. Trường được vinh dự nhận TFF Silver (The Teaching Excellence and Student Outcomes Framework) của chính phủ Anh ghi nhận các đơn vị suất xắc trong giảng dạy, được sắp xếp trong danh sách QS World University Ranking, là một trong 900 Trường đại học hàng đẩu thế giới. Trường vinh dự được Times Higher Education bình chọn là Trường có môi trường học tập tốt nhất dựa trên khảo sát các chuyên gia giáo dục và hơn 20.000 sinh viên trên toàn bộ đất nước Anh Quốc.

Chương trình đạo tào Thạc sĩ ngành Logistics và Vận tải quốc tế được thực hiện theo chương trình của Trường ĐH Solent Vương Quốc Anh cung cấp. Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tiếp nhận và vận hành chương trình đào tạo hoàn toàn tại Việt Nam, đảm bảo vận hành theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam về hợp tác và liên kết đào tạo với nước ngoài.

Các môn học trong chương trình:
+ Quản lý hàng hải
+ Hoạt động vận tải hàng hải
+ Phương pháp quản lý dự án
+ Quản trị rủi ro
+ Quản lý chuỗi cung ứng
+ Luật hàng hải quốc tế
+ Phương pháp nghiên cứu
+ Luận án tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học viên được nhận bằng Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế (Master International Shipping and Logisistics) do trường Đại học Solent Vương Quốc Anh cấp. Văn bằng đã được Bộ giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt.

Học phí, Học bổng
+ Học phí chuyên ngành: 190 triệu đồng (chuyên ngành)
+ Học bổng 95 triệu cho học viên đạt IELTS 7.0 trở lên
+ Học bổng dành cho Thủ khóa/Á khoa các ngành của các Trường đại học, học bổng 100 triệu đồng (ielts 6.0 trở lên và ko có kỹ năng dưới 5.5)
+ Học bổng: 20 triệu đồng cho học viên ghi danh trước 31/8
+ Ưu đãi học phí: 10 triệu cho ứng viên ghi danh theo nhóm 3 người
Ghi chú: Học viên nhận một loại học bổng/ưu đãi có giá trị lớn nhất
+ Các ứng viên chưa đạt IELTS 6.0 học bổ sung Tiếng Anh: Học phí tăng cường Tiếng Anh 15.3, 30.15, 45 triệu cho các lớp 3, 6, 9 tháng phụ thuộc vào năng lực Tiếng Anh thực tế của từng học viên.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Hình thức xét tuyển: Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành, đạt trình độ IELTS 6.0 (không cõ kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc tương đương. Các ứng viên chưa đạt trình độ sẽ học chương trình tăng cường Tiếng Anh trước khi học chuyên ngành Thạc sĩ.

Thời gian xét tuyển: đến hết 30/09, ưu tiên 30 ứng viên ghi danh sớm nhất.

Hướng dẫn quy trình đăng ký xét tuyển:
Bước 1: Ứng viên đã tốt nghiệp đại học/Thạc sĩ các ngành phù hợp, đăng ký thông tin xét tuyển tại đây
Bước 2: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sẽ gửi thông báo xác nhận và hướng dẫn đóng phí ghi danh suất học qua email msc.logistics@ut.edu.vn

Bước 3: Ứng viên hoàn thiện hồ sơ xét tuyển và đóng phí ghi danh theo thông báo xác nhận
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
1. Bằng tốt nghiệp Đại học/Th.sĩ + Bảng điểm học tập (scan hoặc chụp hình).
2. Chứng chỉ tiếng Anh (bản sao IELTS/TOEFL) nếu có
3. CV( lý lịch cá nhân, quá trình công tác, giới thiệu công việc hiện tại).
4. Giấy tờ khác:
+ Passport/ CMND/CCCD( bản sao).
+ Chứng chỉ các khóa đào tạo khác( kỹ năng, nghiệp vụ…) nếu có.
+ Thư giới thiệu của cơ quan đơn vị, nếu có.
Bước 4: Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Trường ĐH Solent Vương Quốc Anh tiến hành xét duyệt hồ sơ
+ Nếu đạt > Ứng viên làm thủ tục nhập học (dự bị và chính thức) theo thông báo trúng tuyển
+ Nếu không đạt > Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế hoàn trả phí ghi danh sau khi đã trừ lệ phí xét tuyển.

Chi tiết liên hệ:
Phòng Tuyển sinh Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC)

Hotline: 0906.681.588
Fanpage: https://www.facebook.com/MSc.Logistics.VienIEC/

Trường ĐH GTVT TP.HCM cấp nhiều suất học bổng giá trị khuyến khích học các ngành kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

0

Các ngành kỹ thuật chương trình đào tạo nước ngoài gồm: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Bang Arkansas Hoa Kỳ thực hiện (Chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép đào tạo tại quyết định số 2777/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2016). Thời gian đào tạo 4 năm: 2 năm đầu tại Việt Nam, 2 năm cuối tại Mỹ, đây là chương trình đào tạo nhân lực có trình độ cao và khả năng làm việc ở môi trường quốc tế. Sinh viên sau tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về Tiếng Anh và nhận bằng Đại học chuẩn kiểm định ABET – Hoa Kỳ.

Nhằm khuyến khích các em học sinh khóa 2001 học chương trình đào tạo nước ngoài tiếp thu công nghệ tiên tiến thế giới phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, năm 2019 Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cấp học bổng từ 50-100 triệu đồng/ 2 năm học tại Việt Nam, cụ thể như sau:

 1. Mục đích học bổng: Khuyến khích học tập các ngành kỹ thuật.
 2. Phạm vi: Cả nước.
 3. Tiêu chuẩn :
 • Đạt tốt nghiệp THPT năm 2019;
 • Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên;
 • Hạnh kiểm xếp loại tốt;
 1. Giá trị học bổng quy định cụ thể như sau:
 • Đầu vào đạt IELTS 5.5: Nhận học bổng 50 triệu/ 2 năm học
 • Đầu vào đạt IELTS 6.0: Nhận học bổng 60 triệu/ 2 năm học
 • Đầu vào đạt IELTS 7.0: Nhận học bổng 80 triệu/ 2 năm học
 • Đầu vào đạt IELTS 8.0: Nhận học bổng 100 triệu/ 2 năm học

Ghi chú: Học bổng sẽ được nhận 2 đợt:

 • Đợt 1: Tháng 9 năm 2019;
 • Đợt 2: Tháng 9 năm 2020.
 1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/04/2019 tính theo dấu bưu điện, đơn đăng ký học bổng tải (mẫu kèm theo).

Hồ sơ gửi về: Phòng Tuyển sinh và truyền thông Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, P.E004 – Số 2 Đường Võ Oanh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Hotline nhận: 0906.681.588

Sau khi tiếp nhận hồ sơ nhà trường sẽ thông báo đến học sinh bằng văn bản thông qua địa chỉ email iec@ut.edu.vn và đường bưu điện. Khi có học bạ THPT đề nghị các em photo công chứng gửi về cho nhà trường để được công nhận chính thức.

CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline: 0906.681.588/028.3512.0766 – Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ.
Website: iec.ut.edu.vn/lkqt http://thacsilogistics.vn/
Email: iec@ut.edu.vn
Fanpage chương trình: www.facebook.com/IEC.GTVT/

Ngành Kỹ thuật Xây dựng, học 2 năm cuối tiết kiệm tại Mỹ, nhận bằng Quốc tế

0

Trường ĐH GTVT TP.HCM Là một trường Công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có uy tín hàng đầu và lớn nhất khu vực phía Nam về lĩnh vực giao thông vận tải. Chúng tôi đã lựa chọn trường Đại học Bang Arkansas (Top 20 trường Công lập tốt nhất Hoa Kỳ – năm 2014) làm đối tác chiến lược thực hiện đào tạo cấp bằng quốc tế các chương trình.

Đăng ký tại đây để trở thành 20 thí sinh sớm nhất

Chương trình đào tạo nước ngoài liên kết Mỹ bằng cấp chất lượng và được quốc tế công nhận, chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET Hoa Kỳ (một tổ chức chuyên KĐCL của các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Điện toán và Khoa học ứng dụng) bảo đảm chuẩn đầu ra với tương lai nghề nghiệp chất lượng, cơ hội mở rộng tầm nhìn, ngôn ngữ cũng như quan hệ quốc tế.

ĐH Bang Arkanas là đối tác chiến lược của ĐH GTVT TP HCM, sinh viên khi chuyển tiếp sang Hoa Kỳ sẽ được giảm 50% HP. Chương trình giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều so với đi du học bình thường. Tổng chi phí 2 năm cuối tại Mỹ khoảng 350 triệu đồng/ 1 năm (đã gồm HP và phí sinh hoạt). Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam là 59 triệu/ năm.

Chương trình đào tạo nước ngoài với những ưu điểm:

 • Chương trình Đào tạo nhập khẩu từ nước ngoài, học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
 • 2 năm học tại Việt Nam – 2 năm trải nghiệm tại Mỹ với chi phí hợp lý, nhận bằng quốc tế.
 • Đội ngũ đào tạo chất lượng tại Việt Nam, Mỹ với sự giảng dạy của các Tiến sỹ, giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước.
 • Bằng Đại học do trường Đại học Bang Arkansas Hoa Kỳ cấp và có giá trị quốc tế.

Để nhập học chương trình, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đạt Tốt nghiệp THPT Quốc gia và có điểm trung bình lớp 12 >= 6.5
– Trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương B2 khung tham chiếu Châu Âu

Trường hợp chưa đạt Tiếng Anh, thí sinh sẽ tham gia lớp học tăng cường Tiếng Anh tại trường trước khi vào chính thức chuyên ngành.

Nhà trường ưu tiên cho 20 thí sinh đăng ký và ghi danh sớm nhất.


CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline: 0906.681.588/028.3512.0766 – Tư vấn chọn ngành và tiếp nhận hồ sơ.
Website: iec.ut.edu.vn/lkqt | thacsilogistics.vn | duhoclogistics.com
Email: iec@ut.edu.vn
Fanpage chương trình: www.facebook.com/IEC.GTVT/

Ngành Kỹ thuật Xây dựng, học 2 năm cuối tiết kiệm tại Mỹ, nhận bằng Quốc tế

0

Trường ĐH GTVT TP.HCM Là một trường Công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có uy tín hàng đầu và lớn nhất khu vực phía Nam về lĩnh vực giao thông vận tải. Chúng tôi đã lựa chọn trường Đại học Bang Arkansas (Top 20 trường Công lập tốt nhất Hoa Kỳ – năm 2014) làm đối tác chiến lược thực hiện đào tạo cấp bằng quốc tế các chương trình.


Đăng ký tại đây để trở thành 20 thí sinh sớm nhất

Chương trình đào tạo nước ngoài liên kết Mỹ bằng cấp chất lượng và được quốc tế công nhận, chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET Hoa Kỳ (một tổ chức chuyên KĐCL của các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Điện toán và Khoa học ứng dụng) bảo đảm chuẩn đầu ra với tương lai nghề nghiệp chất lượng, cơ hội mở rộng tầm nhìn, ngôn ngữ cũng như quan hệ quốc tế.

ĐH Bang Arkanas là đối tác chiến lược của ĐH GTVT TP HCM, sinh viên khi chuyển tiếp sang Hoa Kỳ sẽ được giảm 50% HP. Chương trình giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều so với đi du học bình thường. Tổng chi phí 2 năm cuối tại Mỹ khoảng 350 triệu đồng/ 1 năm (đã gồm HP và phí sinh hoạt). Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam là 59 triệu/ năm.

Chương trình đào tạo nước ngoài với những ưu điểm:

 • Chương trình Đào tạo nhập khẩu từ nước ngoài, học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
 • 2 năm học tại Việt Nam – 2 năm trải nghiệm tại Mỹ với chi phí hợp lý, nhận bằng quốc tế.
 • Đội ngũ đào tạo chất lượng tại Việt Nam, Mỹ với sự giảng dạy của các Tiến sỹ, giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước.
 • Bằng Đại học do trường Đại học Bang Arkansas Hoa Kỳ cấp và có giá trị quốc tế.

Để nhập học chương trình, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đạt Tốt nghiệp THPT Quốc gia và có điểm trung bình lớp 12 >= 6.5
– Trình độ Tiếng Anh đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương B2 khung tham chiếu Châu Âu

Trường hợp chưa đạt Tiếng Anh, thí sinh sẽ tham gia lớp học tăng cường Tiếng Anh tại trường trước khi vào chính thức chuyên ngành.

Nhà trường ưu tiên cho 20 thí sinh đăng ký và ghi danh sớm nhất.


CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline: 0906.681.588/028.3512.0766 – Tư vấn chọn ngành và tiếp nhận hồ sơ.
Website: iec.ut.edu.vn/lkqt | thacsilogistics.vn | duhoclogistics.com
Email: iec@ut.edu.vn
Fanpage chương trình: www.facebook.com/IEC.GTVT/