Xuất nhập khẩu 11 tháng vượt cả năm 2021, thặng dư lên đến 10,6 tỷ USD

0
333
xuất nhập khẩu việt nam

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2022 đạt 673,82 tỷ USD (vượt con số 668,54 tỷ USD của cả năm 2021). Trong đó, xuất khẩu đạt 342,21 tỷ USD, nhập khẩu đạt 331,61 tỷ USD. Kết quả này đã đưa cán cân thương mại sau 11 tháng thặng dư tới 10,6 tỷ USD…

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,58 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ xuất nhập khẩu tháng 11 năm 2022
Xuất nhập khẩu hàng hòa tháng 11 năm 2022

Cụ thể về xuất khẩu, trong tháng ước đạt 29,18 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,38 tỷ USD, tăng 0,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,8 tỷ USD, giảm 5,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2022 giảm 8,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 14,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 6,3%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 87,46 tỷ USD, tăng 10,1%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 254,75 tỷ USD, tăng 14,6%, chiếm 74,4%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6%, tỷ trọng bằng cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44,7%, giảm 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,9%, tăng 1,8 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,4%, bằng cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11/2022 ước tính xuất siêu 0,78 tỷ USD. Tính chung 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 27,97 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 38,57 tỷ USD.

Nguồn: VnEconomy


TIN LIÊN QUAN:

>> “Kho chia sẻ giúp doanh nghiệp giảm 30-40% chi phí”

>>Lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Hoa Kỳ

>>Chinh phục bằng Thạc sĩ Logistics quốc tế của Anh Quốc tại Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here